Quan he tinh duc

blank

Duy trì các dịch vụ do cộng đồng thực hiện để không ai bị bỏ lại phía sau

Theo Báo cáo toàn cầu 2020 của UNAIDS, các chiến lược đã kiểm soát thành công dịch bệnh HIV thường tuân theo nguyên tắc không ai bị bỏ lại phía…
blank

Tình dục trong bối cảnh dịch COVID-19

Mọi người nên cố gắng ở nhà và hạn chế tiếp xúc xã hội để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Vậy có nên quan hệ tình dục lúc…
blank

PrEP – thuốc dự phòng HIV hiệu quả hơn 90%

Từ tháng 9/2015, WHO khuyến cáo những người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nên sử dụng PrEP (viết tắt của Pre-Exposure Prophylaxis hay dự phòng trước phơi nhiễm…
blank

PrEP – Thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Từ tháng 9/2015, WHO khuyến cáo những người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nên sử dụng PrEP (viết tắt của Pre-Exposure Prophylaxis hay dự phòng trước phơi nhiễm…
Scroll to top