Contact Us

Liên hệ

Giới thiệu về

“ Xóm Cầu Vồng ”

Xóm Cầu Vồng là ngôi nhà chung của cộng đồng LGBTQ Việt Nam. Đến với Xóm Cầu Vồng, xóm viên có thể cập nhật những thông tin mới nhất về cộng đồng LGBTQ. Đặc biệt hơn, Xóm Cầu Vồng thường xuyên cập nhật tin tức về các hoạt động xã hội liên quan đến HIV, cũng như cung cấp các địa điểm phân phối sản phẩm và dịch vụ dự phòng uy tín về HIV như xét nghiệm HIV, dịch vụ dự Phòng HIV PrEP, cùng nhiều dịch vụ dự phòng và điều trị khác. Hãy để Xóm Cầu Vồng sẽ là ngôi nhà ấm áp, là cầu nối thân thiện và bảo mật nhất giữa xóm viên và các phòng khám cộng đồng.

Liên hệ hỗ trợ

Scroll to top